04.04.2020

Rzeczoznawstwo
i kontrola towarów...

Referencje:

Pobieranie próbek
      Pobieranie próbek
to jeden z najważniejszych elementów kontroli.
Naszym Klientom zapewniamy, że pobieranie próbek wykonywane jest:
  - przez Inspektorów posiadających odpowiednie kwalifikacje,
  - zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i międzynarodowymi lub ściśle według
    uzgodnionych warunków zlecenia,
  - za pomocą specjalistycznego sprzętu (próbki zabezpieczane 
przed zmianami  
    własności i składu chemicznego).
Na życzenie Zleceniodawcy próbki przechowywane są w naszym archiwum lub przekazywane na wskazany adres.

Pobieramy próbki następujących towarów:
rolno - spożywczych:
- zbóż,
- pasz,
- nasion oleistych i ich ekstraktów,
- olejów roślinnych,
- owoców i warzyw,
- mięsa,
- cukru,

chemiczno - mineralnych:
- rud żelaza, peletów i koncentratów,
- węgla,
- alkoholi surowych i oczyszczonych,
- chemikaliów stałych i płynnych,
- nawozów,
- ropy naftowej i paliw płynnych,
- innych produktów ropopochodnych,
- surowców ceramicznych,

oraz

- materiałów budowlanych,
- wyrobów metalurgicznych,
- drewna i papierówki różnych rodzajów,
- złomu
- i innych.

Galeria

nadzór nad rozładunkiem
powiększ »
kontrola ilościowa
powiększ »
kontrola jakościowa
powiększ »
nadzór nad rozładunkiem
powiększ »
kontrola ilościowa
powiększ »
nadzór nad załadunkiem
powiększ »
nadzór nad przeładunkiem
powiększ »
kontrola ilościowa
powiększ »
kontrola jakościowa
powiększ »

Usługi rzeczoznawczo- kontrolne

Kontrole ilości

Kontrole ilości - kontrola ilościowa towarów.

zobacz więcej
Pobieranie próbek

Pobieranie próbek.

zobacz więcej
Kontrole jakości

Kontrole jakości - kontrola jakościowa.

zobacz więcej
Nadzory nad przeładunkiem

Nadzory nad przeładunkiem.

zobacz więcej
Kontrole czystości

Kontrole czystości.

zobacz więcej
Monitoring składowisk odpadów

Monitoring składowisk odpadów

zobacz więcej
Kontrole okresowe instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

Kontrole okresowe instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

zobacz więcejUWAGA: z dniem 01.09.2013 uległ zmianie adres lokalizacji oddziału firmy w Krakowie.