04.04.2020

Rzeczoznawstwo
i kontrola towarów...

Referencje:

Monitoring składowisk odpadówW związku z wymaganiami monitoringu składowisk odpadów oferujemy kompleksowe usługi w tym zakresie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz 1858), przeprowadzamy następujące zakresy badań z odpowiednią częstotliwością we wszystkich fazach eksploatacji składowiska:

- wody powierzchniowe - pomiar wielkości przepływu, badania laboratoryjne -odczyn (pH),przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), metale ciężkie: cynk (Zn), miedź (Cu), ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), chrom (Cr+6);

- wody podziemne - pomiar poziomu wód podziemnych, badania laboratoryjne- odczyn (pH),przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), metale ciężkie: cynk (Zn), miedź (Cu), ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), chrom (Cr+6);

- wody odciekowe - pomiar objętości, badania laboratoryjne- odczyn (pH),przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), metale ciężkie: cynk (Zn), miedź (Cu), ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), chrom (Cr+6);

- badanie struktury i składu masy składowiska odpadów;

- pomiar osiadania powierzchni składowiska
;

- gaz składowiskowy - pomiary emisji i składu gazu: metan (CH4), dwutlenek węgla (CO2), tlen (O2).

Galeria

nadzór nad rozładunkiem
powiększ »
kontrola ilościowa
powiększ »
kontrola jakościowa
powiększ »
nadzór nad rozładunkiem
powiększ »
kontrola ilościowa
powiększ »
nadzór nad załadunkiem
powiększ »
nadzór nad przeładunkiem
powiększ »
kontrola ilościowa
powiększ »
kontrola jakościowa
powiększ »

Usługi rzeczoznawczo- kontrolne

Kontrole ilości

Kontrole ilości - kontrola ilościowa towarów.

zobacz więcej
Pobieranie próbek

Pobieranie próbek.

zobacz więcej
Kontrole jakości

Kontrole jakości - kontrola jakościowa.

zobacz więcej
Nadzory nad przeładunkiem

Nadzory nad przeładunkiem.

zobacz więcej
Kontrole czystości

Kontrole czystości.

zobacz więcej
Monitoring składowisk odpadów

Monitoring składowisk odpadów

zobacz więcej
Kontrole okresowe instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

Kontrole okresowe instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

zobacz więcejUWAGA: z dniem 01.09.2013 uległ zmianie adres lokalizacji oddziału firmy w Krakowie.