04.04.2020

Rzeczoznawstwo
i kontrola towarów...

Referencje:

Kontrole okresowe instalacji gazowych oraz przewodów kominowych


WYKONUJEMY:

Okresowe kontrole instalacji gazowych i przewodów kominowych zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie.
W ramach prowadzonych kontroli wykonujemy sprawdzenie:
- części instalacji na poziomie piwnic,
- pionów gazowych,
- dostępu do zaworów i kurków,
- przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków,
- stężenia gazu w piwnicach,
- szczelności połączeń gwintowanych i kurków,
- stężenia gazu na górnych piętrach budynków wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze,
- stężenia gazu we wnękach na gazomierze, szczelności połączeń i stanu gazomierza,
- stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania gazu,
- stanu elastycznych połączeń,
- stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych - spalinowych -wentylacyjnych).

Próby szczelności instalacji gazowych.

Doszczelnianie instalacji gazowej w budynkach.

Każdorazowo z przeprowadzonych kontroli instalacji gazowych sporządzamy protokół zawierający:
- datę przeprowadzenia przeglądu
- zakres przeglądu,
- ustalenia z przeglądu i przeprowadzonych pomiarów,
- uwagi i zalecenia pokontrolne,
- ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji.

Posiadamy stosowne uprawnienia gazowe, a do kontroli oraz prób szczelności instalacji gazowych wykorzystujemy tylko atestowane urządzenia.
 Galeria

nadzór nad rozładunkiem
powiększ »
kontrola ilościowa
powiększ »
kontrola jakościowa
powiększ »
nadzór nad rozładunkiem
powiększ »
kontrola ilościowa
powiększ »
nadzór nad załadunkiem
powiększ »
nadzór nad przeładunkiem
powiększ »
kontrola ilościowa
powiększ »
kontrola jakościowa
powiększ »

Usługi rzeczoznawczo- kontrolne

Kontrole ilości

Kontrole ilości - kontrola ilościowa towarów.

zobacz więcej
Pobieranie próbek

Pobieranie próbek.

zobacz więcej
Kontrole jakości

Kontrole jakości - kontrola jakościowa.

zobacz więcej
Nadzory nad przeładunkiem

Nadzory nad przeładunkiem.

zobacz więcej
Kontrole czystości

Kontrole czystości.

zobacz więcej
Monitoring składowisk odpadów

Monitoring składowisk odpadów

zobacz więcej
Kontrole okresowe instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

Kontrole okresowe instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

zobacz więcejUWAGA: z dniem 01.09.2013 uległ zmianie adres lokalizacji oddziału firmy w Krakowie.