04.04.2020

Rzeczoznawstwo
i kontrola towarów...

Referencje:

Kontrole ilości

     

Wykonujemy kontrole ilości między innymi następujących towarów:
  - rud żelaza,
  - węgla,
  - drewna i papierówki,
  - pasz,
  - owoców i warzyw,
  - produktów chemicznych.

       Przeprowadzane przez nas kontrole ilości towaru mają na celu stwierdzenie rzeczywistej ilości, bądź wagi towaru deklarowanego przez dostawcę.
Czynności te wykonujemy podczas przeładunku (załadunku lub wyładunku) lub podczas ważenia, w zależności od rodzaju kontrolowanego towaru.

Galeria

nadzór nad rozładunkiem
powiększ »
kontrola ilościowa
powiększ »
kontrola jakościowa
powiększ »
nadzór nad rozładunkiem
powiększ »
kontrola ilościowa
powiększ »
nadzór nad załadunkiem
powiększ »
nadzór nad przeładunkiem
powiększ »
kontrola ilościowa
powiększ »
kontrola jakościowa
powiększ »

Usługi rzeczoznawczo- kontrolne

Kontrole ilości

Kontrole ilości - kontrola ilościowa towarów.

zobacz więcej
Pobieranie próbek

Pobieranie próbek.

zobacz więcej
Kontrole jakości

Kontrole jakości - kontrola jakościowa.

zobacz więcej
Nadzory nad przeładunkiem

Nadzory nad przeładunkiem.

zobacz więcej
Kontrole czystości

Kontrole czystości.

zobacz więcej
Monitoring składowisk odpadów

Monitoring składowisk odpadów

zobacz więcej
Kontrole okresowe instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

Kontrole okresowe instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

zobacz więcejUWAGA: z dniem 01.09.2013 uległ zmianie adres lokalizacji oddziału firmy w Krakowie.