20.04.2019

Rzeczoznawstwo
i kontrola towarów...

Referencje:

Certyfikaty

Certyfikat Najwyższa Jakość 2010

Certyfikat Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Typu A
(Zakres Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Typu A Nr AK 010 wydanie 13 z dnia 2 września 2016r.)


Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego
(Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 914 wydanie 13 z dnia 12 lutego 2018r.)

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

Certyfikat potwierdzający członkostwo w organizacji GAFTA

Pozwolenie na badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Usługi rzeczoznawczo- kontrolne

Kontrole ilości

Kontrole ilości - kontrola ilościowa towarów.

zobacz więcej
Pobieranie próbek

Pobieranie próbek.

zobacz więcej
Kontrole jakości

Kontrole jakości - kontrola jakościowa.

zobacz więcej
Nadzory nad przeładunkiem

Nadzory nad przeładunkiem.

zobacz więcej
Kontrole czystości

Kontrole czystości.

zobacz więcej
Monitoring składowisk odpadów

Monitoring składowisk odpadów

zobacz więcej
Kontrole okresowe instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

Kontrole okresowe instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

zobacz więcejUWAGA: z dniem 01.09.2013 uległ zmianie adres lokalizacji oddziału firmy w Krakowie.